אאא

גזירת הגיוס: הדבר היחיד שממשיך להעסיק יומם ולילה את מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף, הוא סכנת גיוס תלמידי הישיבות. כמעט מידי יום משוחח הרב עם מקורביו על כאבו וחששו מהגזירות על עולם התורה.

הבוקר (חמישי) במהלך שיעורו היומי, פסק הרב כי על הציבור לומר במהלך השבוע הבא מידי יום את תפילת 'אבינו מלכינו' כדי להציל את עולם התורה מפני הגזירות.

הרב פתח את שיעורו ואמר: "מורי ורבותי, את הבחירות עברנו, אבל עדיין הגזירת מתנכלים לנו, משנאיך נשאו ראש (רומז על יאיר לפיד שקיבל 19 מנדטים - י.כ.) אנחנו עדיין בצרה, לכן צריך כל אחד ואחד להתפלל לקדוש-ברוך-הוא שיטה את לבבם שיעזבו אותנו ללמוד תורה, לחזק את בחורי הישיבות, עדיין צריכים תפילה לקב"ה, עוד לא נושענו, עדיין הגזירות בתוקפם, לכן רבותי - חיזקו ואימצו, לא להחריש".

בדבריו, הורה מרן הגר"ע לומר במהלך השבוע הבא תפילת 'אבינו מלכינו': "לכן כל שבוע הבא בעזרת-השם נאמר 'אבינו מלכינו' ונבקש 'הפר עצת אויבנו', שרוצים לבטל את התורה בעם ישראל".

מרן פוסק הדור המשיך בקולו הכואב והדואג: "יכינו 3,000 בגדי צבא בשביל בחורי הישיבות, לבטל שלושת אלפים, כל העמל בתורה עושה נחת רוח להקב"ה, לבטל את זה? אין לנו על מי ליהשען אלא על אבינו שבשמיים", סיים מרן הרב עובדיה יוסף.