אאא

´הדס ארזים´ - חברת האם של בית ההשקעות החרדי ´הדס מלכות´, חתמה על הסכם למתן הלוואות לעמיתי קופות גמל עם חב´ קידום ד.ש. בע"מ, הפועלת בתחום האשראי למשקי בית.

המצב הכלכלי הקשה והמיתון המחריף הביא לגל של בקשות להלוואות מהציבור, במקביל משיכת כספים מקופות הגמל אינה אטרקטיבית במיוחד לאור התוצאות שהיו בשנת 2008. ההסכם שחתמה חברת ´הדס ארזים´ עם חברת ´קידום ד.ש´ מעניק הזדמנות טובה לעמיתי קופות הגמל של זו האחרונה.

ההלוואות יינתנו כנגד שיעבוד קופת גמל ו/או קרן השתלמות נזילות, או שעבוד רכב בקופות לא נזילות, בריבית שנעה בין פריים +2.5% עד פריים +3.5%, בהתאם לתקופת ההלוואה.

שלום סעדון מנכ"ל ´הדס מלכות´ ובעצמו בנקאי בכיר לשעבר, מסר ל´כיכר השבת´ כי, "מדובר בהלוואות בתנאים אטרקטיביים יותר מהמוצע בבנקים. וזו הלוואה חוץ בנקאית ואינה נלקחת בחשבון באובליגו של הלקוח".

ההלוואות ניתנות באופן מיידי, כאשר עם קבלת אישור על ההלוואה, מזוכה חשבון העו"ש של הלקוח באותו יום.