אאא

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין מבהיר כי בחירתו של הרב שמואל אליהו לתפקיד הרב הראשי עלולה להימצא כבלתי ראויה ולעורר קשיים משפטיים.

מאז נפוצה הידיעה כי הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, מתכוון להתמודד לתפקיד הרב הראשי הספרדי, עורר הדבר ביקורת בקרב חברי-הכנסת וארגונים שונים בשל התבטאויותיו בעבר כמו גם פסקי הלכה שנתן נגד הערבים.

בכלי התקשורת דווח כי היועץ המשפטי לממשלה מתכוון לזמן את הרב אליהו לשימוע בה יבחן האם הוא אכן יכול להתמודד לתפקיד בשל התבטאויותיו.

בעקבות הפרסום, פנה הרב שמואל אליהו ליועץ המשפטי לממשלה וציין בפניו כי הוא אכן מתכוון להתמודד לתפקיד וכבר אסף את 20 החתימות של חברי הגוף הבוחר הדרושים כדי שיוכל להתמודד.

בעקבות כך, שיגר עו"ד ארז קמניץ ממשרד המשפטים מכתב לרב אליהו בו הוא מבקש ממנו להסביר את ההתבטאויות שלו מהעבר הנוגעות לערבים, התבטאויות שצורפו למכתב.

בנוסף, מציין עו"ד קמניץ כי "לאחר בחינה ראשונית של כל המידע שהועבר וקיים בעניינך, הרי שיתכן כי בחירתך לכהונה הרמה עלולה לכאורה להימצא כבלתי ראויה ולעורר קשיים משפטיים".

"בטרם יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בעניין, הוא מבקש לקבל את התייחסותך המפורטת לדברים המיוחסים לך", מבקש קמניץ במכתבו.

יצויין כי היועץ המשפטי לממשלה אף שוקל לזמן את הרב לפגישה בה ידונו השניים בהתבטאויות.

עם זאת, גורמים משפטיים מטילים ספק האם ישנה עילה חוקית שתאפשר ליועץ המשפטי לממשלה להתערב בהליך בחירת הרבנים הראשיים לישראל.