ללא הגבלה
ללא הגבלה (צילום: shutterstock)
אאא

על-פי ההנחיות, שני שלישים לפחות מתמהיל המשכנתא חייבים להיות בהלוואות שבהן הריבית קבועה או משתנה לעתים רחוקות - כל חמש שנים או יותר. כלומר, רק שליש מתמהיל המשכנתא יכול להיות בהלוואה בריבית משתנה לתקופה הקצרה מחמש שנים - כגון הלוואה במסלול פריים, הלוואה בריבית משתנה כל שנה או שנתיים וכדומה. בנוסף, לפחות שליש מהתמהיל חייב להיות בהלוואות בריבית קבועה. מדובר בהגבלות הנוגעות רק למשכנתאות חדשות, ולא במקרים שבהם הלווה ממחזר הלוואה קיימת.

למחשבון משכנתא - לחצו כאן

לעוד כתבות במדריך - לחצו כאן

ההגבלות

בארבע השנים האחרונות הטיל בנק ישראל שש פעמים מגבלות על נוטלי המשכנתאות, בין היתר כדי לרסן את העלייה בערך הדירות ולצנן את שוק הנדל"ן וגם כדי לא לחשוף את הלווים לסיכונים שלא יוכלו להחזיר את ההלוואה.

ביולי 2010 נכנסה לתוקף הוראה הקובעת כי הבנק יחזיק הפרשה נוספת כששיעור המימון גבוה מ-60%. התוצאה הייתה שבמקרים שבהם אחוז המשכנתא מהנכס גבוה מ 60% - הריבית שניתנה ללקוח אמורה לעלות.

כמה חודשים לאחר מכן בנק ישראל קבע כי רק שליש מסכום המשכנתא יינתן בריבית משתנה, לתקופה של פחות מחמש שנים. בשנה שעברה הוטלה תוספת להגבלה זו.

מדריך משכנתא - כתבות קודמות :

הידעתם? אפשר לקחת פסק זמן מהמשכנתא

באיזו שיטה כדאי להחזיר את המשכנתא

הכל על משכנתא לדירה להשקעה

פירעון משכנתא, כך תעשו את זה נכון

למחזר: כך תקבלו תנאים טובים על המשכנתא

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מדריך: כל העלויות הבלתי צפויות בדרך לדירה

 

בנובמבר 2012 הוגבלו שיעורי המימון המקסימלי שניתן לאשר על-פי מטרת האשראי. לפי ההוראה, רוכשי דירה יחידה לא יוכלו לקבל משכנתא המממנת יותר מ-75% מערך הדירה. בנוסף הוחלט כי משפרי דיור שאמורים למכור את הדירה היחידה שבבעלותם ולקנות אחרת - יוכלו לקבל מימון של עד 70% מערך הדירה ואילו רוכשי דירה בעלי יותר מדירה אחת, בין אם ימכרו אותן או לא ורוכשי דירה נוספת להשקעה, יוגבלו למשכנתא של עד 50% מערך הדירה. הלוואות בשעבוד דירת מגורים לכל מטרה, כלומר שלא למטרת רכישה או בנייה, יוגבלו גם הן עד 50% מערך הדירה.

בספטמבר 2013 הופעלה הנחיה הכוללת הגבלות נוספות. הבנק הגביל את מרכיב כל ההלוואות המשתנות לכל התקופות, כך שלא יעלו על שני שליש מההלוואה. כלומר, לפחות שליש מההלוואה חייב להיות במסלול קבוע. עד אז הוגבלה נטילת הלוואות לדיור בריבית משתנה, בעיקר פריים, רק אם היה מדובר בריבית המשתנה בפרקי זמן קצרים מחמש שנים. משמעות ההוראה הזו היא, שהמגבלות חלות על כל סוגי ההלוואות בריבית משתנה.

עוד נקבע כי הבנקים לא יוכלו לאשר הלוואה לדיור במקרים שבהם שיעור ההחזר החודשי של המשכנתא מתוך ההכנסה החודשית נטו של הלווה עולה על 50%. בהלוואות שבהן שיעור ההחזר החודשי מההכנסה עולה על 40% ישוקללו ב-100% לצורך חישוב יחס "הלימון ההון". כלומר, סך הסכום שהבנק נדרש להניח בצד כביטחון להלוואה יעמוד על 100% מהסכום שלה.

הגבלה שלישית הייתה שהלוואות יינתנו לתקופה מקסימלית של 30 שנה.

בימים אלה פורסמה טיוטה של הוראה המאגדת את כל ההוראות האלו ומוסיפה עליה התייחסות לאופן חישוב יחס ההחזר וכן לכך שיש לשקלל 100% גם להלוואות העולות על 5 מיליון שקלים.