אאא

אלפים רבים מבני התורה בארה"ב השתתפו בשיעור כללי של הגאון רבי אריה פינקל ראש ישיבת מיר ברכפלד שהגיע למסע חיזוק בזק לארה"ב בשליחותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

במעמד אף השתתפו ראשי הישיבה הגר"י אולשין, הגר"ד שוסטל והגר"מ קוטלר.