אאא

בצער רב הגיעתנו הבשורה מפטירתו של רבה של פריז הגאון רבי דוד משאש ז"ל, בנו של גדול רבני יהדות מרוקו בדור האחרון הרב ואב"ד ירושלים רבינו הגאון הגדול רבי שלום משאש זצוק"ל.

ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו.

מורי ורבותי!

היום נתייתמם העולם היהודי בכלל ויהדות מרוקו בפרט בסילוקו של צדיק רבי דוד בנו וממשיך דרכו של מרים קרנה של יהדות מרוקו ומחזיר עטרת הפסיקה הספרדית רבנו הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל.

כמי שינק את תורתו בעיר של סופרים וחכמים בישיבות מקנאס במרוקו, וכמי שכל ימיו ושניו חסה בצלו של אביו הגדול גם הגאון רבי דוד משאש המשיך את מסורת הנאמנות והפסיקה לאורם של רבני מרוקו וגאוניהם, כחלק מהחוליה המפוארת של גאונים וצדיקים לדורותיהם ובדורנו הרבנים הגאונים רבי יוסף משאש רב העיר ואב"ד חיפה, ואביו רבה של ירושלים הגר"ש משאש זצוק"ל.

הרב דוד משאש הרביץ תורה כל ימיו תחילה במרוקו במסגרת מוסדות "אוצר התורה", ואח"כ כרב העיר בג'נבה, ושוב כרבה הראשי של עיר פאריז.

אהוב היה וחביב על הכול, יהודים ושאינם יהודים. דרכו המיוחדת של תורה בדרכי נועם, לקבל כל אדם בספר פנים יפות, הקנו לו שם ייחודי בקרב רבני אירופה והרבתה כבוד שמים.

בצד ענוותנותו ומתינותו בענייני הלכה ומנהג, בציפורי הנפש של היהדות היה קנאי ולחם ללא חת, שקד על תקנות רבות לטובת הכלל, ובספרי הגאון מור אביו "תבואות שמש" ו"שמש ומגן" לא פעם מופיעים פסקים ומשא ומתן של תורה ממנו, המלמדים על דרכו הייחודית.

העיר פאריז ויהדות מרוקו נתייתמו היום בהילקח עוד נדבך חשוב, שנאבק שנים גם הוא כאביו למען החזרת עטרת יהדות מרוקו וצפון אפריקה למקום הראוי לה, ובעיקר שלא לנטוש ושלא לעזוב את המנהגים המיוחדים של יהדות מרוקו.

רבי דוד השתדל מאד בהדפסת כתבי אביו והפצת תורתו, וראה בזה שליחות קדושה.

בשנה האחרונה חלה הגאון רבי דוד משאש זצוק"ל, נתייסר ונזדכך במחלה קשה, קיבל את ייסוריו באהבה, ותמיד חיוך ובת צחוק היו נסוכים על פניו בבחינת "חכמת אדם תאיר פניו", ואת ייסוריו קבל בדומיה, ועל אף ייסוריו והטיפולים הקשים שעבר, עד לימים האחרונים המשיך בסדר עבודתו ושיעוריו.

השאיר אחריו יבדל"ח דור ישרים יבורך ממשיכי מסורת אבותיו, משפחת משאש המעטירה.

יהא זכרו ברוך.