אאא

ערב ראש השנה תש"ע, מונה האוכלוסייה בישראל כ- 7,465,500 נפש. ,634,300 יהודים כ- 1,513,200 ערבים, וכ- 318,000 "אחרים".

• שיעור הגידול של כל האוכלוסייה עומד על 1.8% לשנה כבר שש שנים ברציפות, מאז 2003. שיעור גידול דומה היה בישראל בשנות ה-80 - תקופת שפל מבחינת שיעור העלייה לישראל. בשנות ה-90, בתקופת העלייה הגדולה ממדינות בריה"מ לשעבר, היה שיעור הגידול כ 3% בממוצע לשנה.

• שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית בשנת 2008 היה 1.7% ושל האוכלוסייה הערבית 2.6%. אוכלוסיית האחרים גדלה ב-2008 בחצי אחוז בלבד, לעומת גידול של 1.8% ב-2007 ושל כ-3% בממוצע לשנה בתקופה של 2003-2006. הסיבה להאטה בקצב הגידול היא ירידה משמעותית במספר העולים לישראל.

• בקרב המוסלמים היה שיעור הגידול ב-2008 2.8%, בדומה ל-2007, אך נמוך בהשוואה לשנת 2000 (3.8%).

רק הבוקר ראה אור השנתון הסטטיסטי החדש של מדינת ישראל. "כיכר השבת" מסייע לכם. אינכם צריכים לקרוא את כמעט אלף העמודים שבשנתון הסטטיסטי החדש. הנה עיקרי הנתונים הצריכים לעורר עניין ברחובותינו ובראשם הפרט הבולט: בעוד מספר היהודים בעלייה מספר המוסלמים אזרחי ישראל ב...ירידה.

• האוכלוסייה הישראלית נחשבת אוכלוסייה צעירה יחסית לאוכלוסייה במדינות המערב. בשנת 2008 אחוז הילדים בני 0-14 בישראל היה 28.4%, בהשוואה ל 17% בממוצע במדינות מערביות אחרות, ואחוז בני 65 ומעלה היה 9.7% בהשוואה ל 15%, בהתאמה.

• חלקם של בני 75 ומעלה בקרב האוכלוסייה בישראל גדל בצורה מתונה עם השנים, בעיקר בקרב היהודים.

• בישראל חיים 979 גברים לכל 1,000 נשים. עד גיל 37 מספר הגברים גדול יותר ממספר הנשים, ומגיל 38 ואילך גדול מספר הנשים ממספר הגברים. לדוגמה, בגיל 75 ומעלה חיים 673 גברים לכל 1,000 נשים.

• באוכלוסייה היהודית החילונית ניכרת התופעה של דחיית גיל הנישואין (נטייה לנישואין בגיל מבוגר יותר) המתבטאת בשיעור רווקות גבוה בקרב בני 25-29 - כ-62% מהגברים וכ-42% מהנשים עדיין רווקים בגיל זה.

• בשנת 2008 נמשכה מגמת העלייה בחלקם של ילידי ישראל באוכלוסייה. מספרם המוחלט הגיע ליותר מ 3.9 מיליון נפש. חלקם של ילידי ישראל מכלל היהודים והאחרים גדל בהתמדה מאז קום המדינה.

• קבוצת המוצא הגדולה ביותר היא של יוצאי אירופה-אמריקה. קבוצה זו מנתה בסוף 2008 למעלה מ 2.2 מיליון נפש שהם 37.9% מהיהודים והאחרים. 35.6% מהיהודים והאחרים הם ילידי ישראל שגם אביהם נולד בישראל. כ 14.8% מכלל היהודים והאחרים (871.4 אלף נפש) הם ילידי אפריקה או שאביהם יליד אפריקה. הקבוצה הקטנה ביותר היא מיבשת אסיה – 683.7 אלף נפש – 11.6% מכלל היהודים ואחרים. ילידי אסיה עלו לישראל בעיקר בשנות ה 50 וה 60; מאז נפסקה העלייה מאסיה כמעט לחלוטין.

• כמחצית מאוכלוסיית היהודים מתרכזת באזור המרכז (28% במחוז המרכז וכ-21% במחוז תל אביב). לעומת זאת, במחוז הצפון שבו מתגוררות כחמישית מכלל אוכלוסיית ישראל, גרים פחות מ-10% מהיהודים.

• כ-60% מהאוכלוסייה הערבית מתרכזים באזור הצפון (כ-45% במחוז הצפון וכ-15% במחוז חיפה), במחוז הדרום נמצאים כ-11% מכלל האוכלוסייה הערבית.

• מבין 5 הערים הגדולות בישראל אחוז הגידול הגבוה ביותר נרשם בעיר ירושלים, בדומה לשנים קודמות (אחוז גידול של 2.1%). בעיר חיפה נרשם גידול אפסי, להבדיל משנה קודמת אז נרשם בעיר גידול שלילי. אחוזי הגידול בשאר הערים הגדולות: באשדוד 1.1%, בראשון לציון 0.8% ובתל אביב-יפו 0.6%.

• מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה נמשכת. בשנת 2008 הגיל החציוני עלה, ועמד על 28.8 שנים. הגיל החציוני הגבוה נמצא במחוז תל אביב (33.8 שנים). במחוז ירושלים ובאזור יהודה והשומרון הגיל החציוני היה הנמוך ביותר (23.2 ו-20.5 שנים, בהתאמה); הסיבה לכך היא מספר הילדים הגבוה במחוזות אלה.

• שיעור המהגרים, דהיינו כאלו המשנים את הכתובת (בין יישובים) עומד על כ-3.4% בשנת 2008, והוא דומה לשיעור המשנים כתובת שהיה בשנים האחרונות. שיעור המשנים כתובות בקרב היהודים גבוה מזה של הערבים.

• מחוז המרכז הוא המחוז בעל מאזן ההגירה הפנימית החיובי הגבוה ביותר מבין המחוזות - ב-2008, כמו גם בעשור האחרון ובזה שלפניו. למחוז נרשמה תוספת אוכלוסייה של 11,700 נפש במהלך 2008, לעומת 12,600 נפש במהלך 2007. מאזן ההגירה של אזור יהודה והשומרון גם הוא חיובי אם כי מסתמנת בו ירידה; תוספת של 3,900 נפש בהשוואה ל-4,900 בשנת 2007. בשאר המחוזות המאזנים היו שליליים. בולט במיוחד מאזן ההגירה השלילי במחוז ירושלים - 4,200- נפש, ומאזן הגירה שלילי ממחוז תל אביב - 5,700 - שהוא המאזן השלילי הגבוה ביותר מאז סוף שנות ה-90.

• מבין 9 הערים המונות בין 100,000 ל-199,999 נפש, היה מאזן הגירה פנימית חיובי בפתח תקווה, ברחובות, באשקלון, בחולון ובנתניה. בכל יתר הערים שבקבוצה זו נרשם מאזן ההגירה שלילי.

• עם הגידול באוכלוסייה גדלה צפיפות האוכלוסייה (מספר האנשים המתגוררים באזור מסוים ביחס לשטחו של האזור). בשנת 2008, נרשמה במדינת ישראל צפיפות אוכלוסייה של כ-321 נפשות לקילומטר מרובע, בהשוואה לצפיפות של כ-247 בשנת 1995 ושל כ-209 בשנת .

• צפיפות האוכלוסייה בישראל עולה בהתמדה במקביל לשיעורי גידול האוכלוסייה הגבוהים יחסית. המחוז המאוכלס ביותר הוא מחוז תל אביב, ובו מתגוררים בממוצע כ-7,134 נפשות לקמ"ר. מחוזות ירושלים והמרכז גם הם בעלי צפיפות גבוהה יחסית של כ-1,394 נפש ו-1,368 נפש לקמ"ר, בהתאמה; זאת, בהשוואה לצפיפות נמוכה במיוחד באזור הפריפריה: כ-278 נפשות לקמ"ר במחוז הצפון וכ-74 נפש לקמ"ר במחוז הדרום. יצוין, כי נתון הצפיפות אינו כולל את שטחי יהודה והשומרון.

• אזור המטרופולין הצפוף ביותר הוא מטרופולין תל אביב. הצפיפות הממוצעת במטרופולין זה בשנת 2008 עמדה על 2,120 נפש לקמ"ר. בתוך המטרופולין שטח הגלעין (העיר תל אביב-יפו) הוא הצפוף ביותר – 7,577 נפש לקמ"ר, וככול שמתרחקים לשולי המטרופולין הצפיפות הממוצעת הולכת ופוחתת: ביישובי הטבעת הפנימית של המטרופולין 6,932 נפש לקמ"ר, ביישובי הטבעת התיכונה - 3,453 נפש, וביישובי הטבעת החיצונית - 929 נפש.

• 46,448 זוגות התחתנו בישראל בשנת 2007, מתוכם 35,504 זוגות יהודיים (76%). 13,105 זוגות התגרשו בישראל בשנה זו, מתוכם 10,996 זוגות יהודיים (84%).

• בשנת 2008 נולדו 156,923 ילודים, עלייה של 3.5% בהשוואה לשנת 2007.

• תוחלת החיים בלידה בשנת 2008 הייתה 79.1 שנים בקרב גברים ו 83.0 שנים בקרב נשים.

• שיעור תמותת התינוקות ל-1,000 לידות חי בשנת 2008 היה 3.8, ובכך יש המשך של מגמת הירידה בשיעורי תמותת תינוקות. שיעור תמותת התינוקות גבוה בקרב ערבים לעומת יהודים ואחרים – 6.9 בקרב ערבים לעומת 2.8 בקרב יהודים ואחרים.

• סיבות המוות העיקריות בשנת 2007 היו שאתות ממאירות (סרטן) – 24.6% מהפטירות; מחלות לב – 18.4% מהפטירות, מחלות כלי דם במוח – 6.3% מהפטירות, וסוכרת – 6.1% מהפטירות. מסיבות חיצוניות (סיבות שאינן מחלות) נפטרו 4.7% מסך הנפטרים. התפלגות סיבות המוות בשנת 2007 דומה מאד להתפלגות בשנת 2006.

בשנה זו מתפרסמים לראשונה הנתונים על עובדי מדינה, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

• בשנת 2008 מספר הנשים שהועסקו בשירות המדינה היה כמעט כפול ממספר הגברים (40,101 לעומת 22,556 בהתאמה).

• 68% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מעריכים את תפקוד שירותי הבריאות בישראל כ'טוב' או 'טוב מאוד', 57% מעריכים כך את תפקוד הרשויות המקומיות, 36% את תפקוד משטרת ישראל, 32% את תפקוד מערכת החינוך.

• בשנת הלימודים תשס"ח היו 2,499 בתי ספר יסודיים בפיקוח משרד החינוך, ובהם למדו 841,417 תלמידים. בחינוך העברי למדו 606,723 תלמידים (מהם 54.3% בפיקוח הממלכתי, 18.8% בפיקוח הממלכתי-דתי, ו-26.9% בפיקוח החרדי), ואילו בחינוך הערבי למדו 234,694 תלמידים. בכיתה א נמנו 93,280 תלמידים בחינוך העברי ו-37,914 בחינוך הערבי. 94.1% מהילדים בגיל 6 עד 11 למדו בשנת תשס"ח בכיתות א-ו.

לראשונה נכללים בשנתון נתונים עדכניים על מפעלים, משרות, שעות עבודה למעשה, עלות עבודה ושכר לפי עוצמה טכנולוגית. בשנת 2008 פעלו 11,706 מפעלי תעשייה בישראל, למעלה ממחציתם בענפי הטכנולוגיה המסורתית. כ-365 אלף משרות נרשמו בשנת 2008 במפעלי התעשייה, שליש מהם בענפי הטכנולוגיה המסורתית, כרבע בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, והיתר בענפי הטכנולוגיה העילית והמעורבת-עילית.

• בשנת 2008 הוחל בבנייתן של כ-31 אלף דירות, עלייה של כ-3% לעומת 2007. עלייה באחוז דומה נרשמה גם במספר הדירות שבנייתן הסתיימה בשנת 2008. במספר הדירות החדשות שנמכרו בבנייה ביזמה פרטית נרשמה ירידה קלה, 13.3 אלף דירות ב-2008 לעומת 13.9 אלף דירות ב-2007.

שנת 2008 הייתה שנת שיא ברוב הפרמטרים התיירותיים: שיא של מעל 3 מיליון כניסות מבקרים; 4.2 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל; במלונות התיירות שיא של קרוב ל-23 מיליון לינות ומתוכן מעל ל-10 מיליון לינות של תיירים מחו"ל.

• תאונות דרכים עם נפגעים – מספר תאונות הדרכים הקטלניות בשנת 2008 (345) הוא הנמוך ביותר מזה 25 שנה. במספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2008 הייתה עלייה של 8% לעומת שנת 2007 (412 הרוגים בשנת 2008, לעומת 382 הרוגים בשנת 2007 שבה היה מספר ההרוגים הנמוך ביותר ב-24 השנים האחרונות

במהלך שנת 2008 נוספו למצבת כלי הרכב כ-254 אלף כלי רכב, מהם כ-222 אלף כלי רכב חדשים. בתקופה זו נגרעו מהמצבה כ-147 אלף כלי רכב, כך שהתוספת נטו למצבת כלי הרכב הסתכמה בכ-107 אלף כלי רכב בלבד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

בשנתון מופיעים גם נתונים סביבתיים:

• מפלס ים המלח ממשיך לרדת בקצב של מעל מטר בשנה והגיע בדצמבר 2008 לשפל חסר תקדים של 422- מטר מתחת לפני הים.

• בשנת 2008 מפלס הכנרת ירד ב-1.60 מטר ובמקביל מליחות האגם הממוצעת עלתה מ-242 ל-255 מיליגרם כלוריד לליטר.

• מליחות מי אקוויפר החוף ממשיכה לעלות והגיעה לשיא בשנת 2008 של 213 מיליגרם כלוריד לליטר. מליחות מי אקוויפר ההר עלתה בשנה האחרונה ל-144 מיליגרם כלוריד לליטר, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2000.

• בשנת 2008 חלה עלייה של 8% בתפוקת החלב (כולל חלב בקר, כבשים ועזים).

3,522 קילו קלוריות לנפש ליום עמדו לרשות הציבור בשנת 2007, כאשר שליש מקורם בדגנים ומוצריהם. 20% מקורם משמנים ושומנים, 11% מפירות וירקות, 11% מבשר ו-8% מחלב ומוצריו (לוח 19.23). לרשות הציבור עמדו גם 110 גר' חלבון לנפש, שמחצית מהם מקורם מן החי, ו-154 גר' שומן שמחצית מהם מקורם משמנים ושומנים וכשליש מהם – מן החי (18% מבשר).