אאא

בימים אלו עם ישראל והיהדות הנאמנה לתורת ה', זוכים לשמירה מעליתה מן שמיא, אשר לדאבוננו הרב, בשנים האחרונות החל טשטוש איום ונורא ורוחות חדשות החלו לנשב במחננו ולתפוס מקום. דבר אשר לא היה מימי קדם, אשר הקווים היו ברורים. יהודי ידע - מזרוחניק משמעותו רפורמי. מעולם ליהדות הנאמנה לא היה קשר לדעותיהם ורבניהם ומעולם לא קיבלנו את רבניהם כפוסקים ח"ו.

חלק מרבניהם מדברים בקביעות דיבורי כפירה גמורה בכל הזדמנות, דברים קשים נגד קברי צדיקים גלגולי נשמות ומופתים, וכנגד כל מושגי הזוהר הקדוש ר"ל, רבניהם מצדיקים פרשנות על התנ"ך שמי ששומע אותה חייב לעשות קריעה במקום. דיבורים שאסור להעלות על הכתב והעיקר שהדברים יתאימו לאקדמיה, דברי איזה פרופסור מרטיטים את ליבם יותר מכמה מאמרי חז''ל, נראה שדבריהם דברי כפירה גמורה,  אין לדבריהם כל קשר ליהדות, היהדות לא ניזונת מרוחות זרות ולא פוחדת מהם, יכלו המה ואלף כיוצא בהם ודבר אחד מדברי רבותינו לא ישוב ריקם.

 מצב בני הנוער שלהם מדרדר מיום ליום ה' ירחם, פריצות תמיד הייתה מנת חלקם, כגון הקמת הארגונים "חברותא" וכד' ל"ע.

המדרש מספר על העורב שקינא ביונה שיש לה הליכה יפה, העורב ניסה ללכת כמוה. משלא צלח, צחקו עליו החיות. הוא ניסה לחזור בו, גם לא הצליח ונשאר מקפץ עקום. כל מהותם זה חנופה לחילונים.

לפני זמן מה חגג אחד מרבניהם את שנת שמונים לחייו, בנאומו הקשה מדוע אנו לומדים את ספרי גדולי התורה של החרדים והם לא מכניסים בישיבות את ספרי "רבנינו"? בכדי לענות על שאלתו צריך להבין מהי מקורותיה של אותה תנועה.

עוד משחר תנועת ההשכלה באירופה קמו יהודים אשר כל חפצם היה להידמות לגויים והחלו להטיף על להיות אור לגוים ולישא בנטל המדיני חברתי. הם החלו לשלוח את ילדיהם לכל מיני גימנסיות  זרות, את כל מקורותיהם סילפו מהתנ"ך הק' ובצורה סדרתית מתעלמים מדברי חז''ל ורבותינו הק' בכל מיני טענות לאומיות אשר אין להם שחר לא כחול ולא ירוק, המכנה המשותף שלהם, שהם בזים לדברי רבותינו אשר עברו מדור לדור והאמונה הזכה והתמימה אשר הייתה נחלת כל ישראל  לצנינים בעיניהם.

ושמו את כל נפשם, העיקר להתכבד בפני הגויים, להדמות לעמים הנאורים, כביכול, כאשר הם מלאים בושה מדברי חז''ל והמדרשים. אף לאחרונה פרסמו מאמרים אשר מפרשים את התנ"ך בגובה העיניים ובזלזול ופגם נורא בתנ"ך ובדברי חז"ל.

כל גדולי ישראל יצאו נגד דעותיהם  בחרב וחנית, נידו אותם והחרימו אותם, בכל ישראל ביערו את ספרם כמו חמץ גמור, מאז ועד היום גדולי ישראל בכל הקהילות מסרו את נפשם לבטל את הגזרות שהמיטו עלינו חדשים לבקרים אצל הצאר הרוסי, אחת אף דומה לגזרת הליב''ה ברוסיה ופולין שלבסוף בוטלה ע"י משלחת רבני אירופה לצאר.

עם תחילת הציונות קמה המשכיות של אותם "משכילים" והמציאו תורה חדשה, אשר מכנים אותה תורת ארץ ישראל בלבד, כל מיני רעיונות משיחיים אשר לא מופיעים בשו"ע, ארץ ישראל השלמה כאילו מצווה זו עיקר יהדותנו היא, והשאר טפל, למרות שבשו"ע שקיבלו אותו כל ישראל אין זכר לזה. כנשמע מפורש מכמה רבניהם; מוטב שנאזרח את הפלסטינים העיקר שנשלוט בכל ארץ ישראל. היעלה על הדעת דברים אלו הגורמים להתבוללות ל"ע? פשוט הדבר שאין עניינם עם קדושת עם ישראל או ארץ ישראל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

האור החיים הק' כותב, שאין קדושת ארץ ישראל משפיעה רק מתוך קיום התורה. הרב אליהו לופיאן מקשה על המעשה של אליהו בהר הכרמל, איך יכול להיות שאליהו אמר לעם ישראל אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, היתכן שאליהו יגיד להם לעבוד עבודה זרה? אלא מסביר הרב אליהו, שהמצב שם היה שרבים מעם ישראל היו עובדים גם את הבעל וגם את ה' יחדיו, אמר להם אליהו מוטב שתעבדו את הבעל ואל תערבבו קודש וחול.

לעם ישראל אין חלק ונחלה איתם, נזכיר  כמה מדברי רבותינו אשר לאורם נלך. פעם נשאל הרש"ב מליובאוויטש על אודות התחברות לציבור המזרחי, כתב הרב "היזהרו מהם שדרכם קשה מדרך החופשיים" וכן הגאון החזון איש התבטא פעם שיינם יין נסך, וכן הרב בעל כף החיים כתב שהמכניס ספריהם לביתו מביא קללה לביתו, וכן הקדוש סידנא בבא סאלי כשנשאל האם לשלוח את הילדים לתנועת בני עקיבא השיב נחרצות חס ושלום.

הפעם הם דאגו להראות לנו את פרצופם האמיתי, אל לנו לפחוד מהם ומדרכם, טובה היא לנו רדיפתם למען לא נתחבר אליהם ולא נלך בדרכם.

כמובן שאין אנו מכללים רבים מהם, שסרו מדרכם הרעה, כגון אנשי יצהר וחברון הקדושים שידועים במסירותם להילחם למען התורה הקדושה , אשרם ואשרי חלקם. עדיפים לנו אחינו החילונים שנשבו בתמימות, מאשר החוטאים בגאווה.