אאא

חשבנו שעידן ההעתקות חלף מהעולם. אז חשבנו. ביום רביעי האחרון התבשרו קוראי שני היומונים "יתד נאמן" ו"המודיע" על ביקורו של נועם שליט בבית הגרי"ש אלישיב. שתי הידיעות, שפורסמו באותו יום, מלמדות שיש אינטראקציה בין מערכות העיתונים.

נכון, ליצמן לא יקבל כותרת בעמוד ראשון של יתד נאמן, כמו שאורי מקלב לא יוזמן לכתוב מאמר מערכת בהמודיע. אבל ידיעה שעוסקת בביקורו של נועם שליט בבית הגרי"ש, מעניינת מן הסתם את קוראי שני העיתונים.

המקלדת תוהה בקול, הכיצד קורה, שאותה טעות שמופיעה ביתד נאמן ("נא להתפלל לשחרורו של החייל נועם בן אביבה) מופיעה ככתבה וכלשונה גם ב´המודיע´. לאן נעלם הבוחר הזעצער של המודיע, ואיפה היה המגיה של יתד נאמן?