אאא

לאחר צאת הצום הקדוש, מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי נטל את ידיו, אכל חלה עם דבש ולאחר מכן, עבר להיטיב את הסכך בסוכתו.

מרן הגר"ח, צם את כל הצום בלי שיעורין, את התפילות התפלל בחדר מבודד, כאשר בחדר הסמוך שהו מספר מצומצם של אנשים ששהו כל התפילה עם מסכה.

בעל התפילה בתפילת ערבית, היה נכדו ר' יעקב קנייבסקי, בנוסף שימשו חזנים; הרב שמואל נדל החזן המיתולוגי של לדרמן, נאמן בית הגר"ח הרב משה סמוטני, הגר"י קורלנסיק מרבני 'בית מדרש עליון' והרב יהודה ברמן.