אאא

בבית החולים בירושלים נפטר היום (רביעי) מדום לב, הגאון רבי אברהם קרישבסקי זצ"ל, מוותיקי המלמדים בתלמוד תורה קמניץ בירושלים, ומאנשי ירושלים המוכרים, בן 94 בפטירתו.

המנוח נולד לאביו הגאון רבי יוסף קדיש קרישבסקי זצ"ל, אבי משפחת קרישבסקי הירושלמית, והוא היה מוכר בירושלים כנצר האחרון לאביו זצ"ל.

אחד מבני המשפחה מספר ל'כיכר השבת': "רבי אברהם ז"ל שקד במשך כל חייו על תלמודו, ובמשך עשרות שנים הוא שימש מלמד דרדקי בתלמוד תורה קמניץ הוותיקה, שם הוא זכה לחנך מאות ילדים שהתחנכו על ידיו, תוך מסירות נפש של ממש עבורם".

עוד הוא מספר כי רבי אברהם זצ"ל היה ממעט מאד בדיבורי חולין מצד אחד, ומצד שני הוא נהג לדבר רבות על ענייני אמונה בהקב"ה, וכאשר הוא היה מזכיר את שם ה', הוא היה מתמלא יראה ופחד.

בחייו זכה המנוח לחבב מאד את המצוות, ואף להשקיע רבות מכספו בעשיית מצוות כדוגמת נטילת ארבעת המינים וקניית מצות מהודרות.

בפטירתו הותיר אחריו את בתו היחידה. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 21:00 ברחבת 'שטיבלאך' בית ישראל ברחוב זוננפלד בירושלים, להר הזיתים, שם יטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים