אאא

אֱמֶת מַה נֶּהְדָּר: בישיבת סלבודקא, נערכו תפילת יום הכיפורים, עם מאות מבחורי הישיבה ובוגרי הישיבה לדורותיה, בהיכל הישיבה שבבני ברק.

בתפילות השתתפו, ראשי ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, וראשי הישיבה הגאון ר' יצחק שוורץ והגרש"ש זקס, המשגיח הגר"א פולק, הגר"צ גולדשטיין ועוד.

בהיכל ישיבת סלבודקא הופתעו לגלות באמצע התהילים שנאמרים בין 'כל נדרי' למעריב כי ראש הישיבה הגר"ד לנדו ביקש להפסיק את אמירת התהילים והורה לומר 'יושב בסתר' שזו סגולה למניעת המגיפה.

כמו"כ לראשונה ערך ראש הישיבה מרן הגר"ד לנדו את ה'קידוש לבנה' במוצאי יום כיפור לאחר שלא הייתה לבנה ראויה לברכה במוצאי שבת.