אאא

בירושלים נפטר במהלך השבת, הגאון רבי דוד יהודה בורשטיין ז"ל, ראש כולל בבית המדרש 'זהרי חמה' בירושלים, ורב בבית הוראה של הגר"נ קופשיץ בבית שמש, אחרי שנדבק בקורונה. בן 69 היה בפטירתו.

המנוח נולד לאביו הגאון רבי שלמה בורשטיין זצ"ל, ובהגיע לפרקו נישא לבת הגאון רבי רפאל לוין, מדמויות ההוד בירושלים.

בחייו שימש כרב ומורה הוראה בלשכת הפוסקים בנשיאות הגר"ח קנייבסקי, שם נהג לשרת נאמנה את מאות הפונים והשואלים.

מכריו מספרים כי רבי דוד יהודה ז"ל היה בקיא בכל מכמני התורה וההלכה. הוא היה "אדם צנוע ועניו", הם מתארים, "שהעמיד אברכים רבים שלמדו אצלו בכולל במשך שנים רבות".

בפטירתו הותיר אחריו את בני משפחתו, דור ישרים מבורך ההולכים בדרך התורה וההלכה.

הלווייתו התקיימה הערב (מוצאי שבת) ברחוב תחכמוני 1, שם התגורר, לכיוון הר הזיתים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.