אאא

בפרשת השבוע "וישב" מסופר על יוסף בן הזקונים של יעקב, השנאה והקנאה מצד האחים כלפי יוסף אחיהם הצעיר, ומכמה סיבות: יוסף הוציא דיבה רעה כלפי אחיו לאביו יעקב, וחלומות ההתנשאות של יוסף, ובעיקר היא נוצרה בעיקר בגלל היחס המועדף שקיבל יוסף הצעיר מיעקב אביהם.

כפי שנאמר: "ואותו אהב אביהם מכל אחיו". יעקב פינק את יוסף מאד, כבן זקונים, והעניק לו מתנה מיוחדת "כתונת פסים", האחים זוממים להרוג אותו, וראובן אחיו מציע להשליכו לבור, ולאחר מכן נמכר גם כעבד למצרים, שם קיבל לבסוף מעמד משנה למלך מלך מצריים.

כאשר האחים הלכו לרעות את צאן אביהם בשכם, שלח יעקב את בנו יוסף, לראות ולשמוע מה שלומם? ככתוב: "לך נא ראה את שלום אחיך", למרות השנאה כלפי יוסף, מבקש יעקב מבנו יוסף שישתדל לראות את שלימותם של האחים, ואת המעלות שלהם, ולא את חסרונותיהם. יוסף לא היסס, וכיבד את בקשתו של אביו יעקב.

מן הסיפור המקראי לומדים פרק חשוב בחינוך הילדים: לעולם יקפיד אדם על שוויון בין ילדיו, שכן הפליה, מעוררת קנאה מיותרת, ושנאה בקרב הילדים.