אאא

עשרות ילדות מלוות בהוריהן הגיעו לרחבת עיריית חריש וקיימו את הלימודים במקום, כאקט של מחאה נגד העירייה שלטענתם מתעמרת בהם ובמוסדות החינוך החרדיים בעיר.

לקראת פתיחת שנת הלימודים, ביקשו אנשי הקהילה הליטאית בעיר לפתוח גני ילדים לבנים ולבנות כמענה לקהילה המתפתחת, אולם לטענתם, העירייה מערימה עליהם קשיים בשל רצונם לפתוח את הגנים עצמאית ולא במסגרת זרם הממ"ח. 

עם פתיחת הגנים דרשו בעירייה, כי הגנים יפתחו אך ורק בשכונת 'אבני חן', ובבניינים שדייריהם מזוהים עם הציבור החרדי בלבד. מפעילי הגנים ניאותו לבקשת העירייה, ולמרות שמרבית הילדים מתגוררים מחוץ לשכונה, הם פתחו גן באחת הדירות בשכונה, תוך שהעירייה מתבצרת בעמדתה שלא להעניק להם להם סמלי מוסד שיאפשרו קבלת תקציבים מסודרת. 

באחד מגני הילדים התעוררה מחלוקת מול השכנים, והוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה הוציאה צו מנהלי ודרשה לפנות את הגן מידית, אך בהדברות מול העירייה וגורמים נוספים הצליחו מפעילי הגן לדחות כמה פעמים את מימוש הצו. מפעילי הגן שרצו לפתור את הבעיה ביקשו מהעירייה לדאוג להם למקום חוקי, אולם בעירייה הציעו להם לעבור מדירה לדירה עד אשר יגיעו לדירה שבה הם לא ייתקלו בהתנגדויות. 

כעת, משהבינו מפעילי הגנים שהעירייה לא חותרת לפתרון סביר, החליטו ההורים להגיע עם הילדות לרחבת העירייה, כשהם דורשים מהעירייה לדאוג להם למבנה הולם או לכל פתרון אחר.

במשך מספר שעות ישבו ילדות הגן מחוץ לבניין העירייה, אך בעירייה התעלמו מנוכחותם וסירבו לשמוע את טענות ההורים. מפעילי הגן טוענים שבעיר לומדים כ-200 ילדים במוסדות חינוך שנמנים על זרם ה-'מוכר שאינו רשמי', כשהעירייה לא מוכנה לתת לאף אחד מהם סמל מוסד, בכדי למנוע מהם לקבל תקצוב.

תגובת עיריית חריש טרם התקבלה.