אאא

קול סיני: מידי שבוע מוגשת באולפן 'כיכר השבת' פינה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

הרב יעקב סיני, מגיש התכנית 'אליבא דהילכתא' ב'קול ברמה', עוסק בכל שבוע בנידון הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ולעיתים מציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, השייך לאותו נושא, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והשבוע, שבת שירה ועונת הבקשות: האם מותר להרכיב לחנים של גויים או חילוניים, לקטעי התפילה?

וגם: מרן מספר על עצמו: "הייתי קם לשירת הבקשות בכל ליל שבת, מהשעה שתיים בלילה, ועד שבע בבוקר".