אאא

פרויקט מיוחד במינו שנשמר עד כה כסוד שהיה ידוע למעטים בלבד, יוצא לאור בימים אלו, לאחר שנדבך נוסף הצטרף, לשרשרת 11 הכוללים הנכללים במסגרת פרויקט 'תורה 24'.

הפרויקט הלא יאומן הזה הוא פרי יוזמה חדשנית להוספת תורה בהיקפים בלתי נתפסים. היוזמה יצאה לדרך בשקט ובהצנע לפני שנים אחדות, ומאז היא קורמת עור וגידים ושלב אחר שלב הופכת למציאות של ממש.

בימים האחרונים, זה קרה, וזה עדיין קורה בימים אלו, כשהחזון המיוחד של מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, הופך למציאות מוגמרת, ורשת הכוללים 'תורה – 24' מיסודו של הגאון הגדול רבי אברהם הלוי אייזען, הרב מפוזנא ומקים עולה של תורה, אשר מספר פרויקטים עצומים של הרבצת תורה באופן בלתי נתפס כבר נקשרו בשמו, ובראשם רשת הכוללים 'ש"ס אידן' אשר העמידה עד כה למעלה מ-120 גאונים מופלגים הבקיאים בכל הש"ס באופן נפלא ביותר.

היוזמה האדירה, נמצאת רגע לפני השלמת התהליך המיוחד, עם השלמת שרשרת הכוללים שימלאו את החסר ויביאו את הפרויקט לשיא, כשבמסגרתו לא יפסוק קול התורה אפילו לרגע אחד, בכל שעות היממה, ובכל ימות השנה!

הלימודים האינטנסיביים של הכוללים השונים, והמבחנים היסודיים הנערכים בתדירות גבוהה, כולל חזרות בלתי פוסקות על הנלמד, נעשים תחת פיקוחו ההדוק של הרב מפוזנא, שעומד על גבי הגאונים הצעירים כמלאך המכה על כל עשב ועשב ואומר לו 'גדל'.

זאת, לאחר שהרב מפוזנא קיבל על עצמו להוציא את היוזמה לפועל על פי הנחייתו של נשיא הכוללים מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, וייסד לשם כך בית מדרש בירושלים עיר הקודש, באתר הצופה על מקום המקדש, שם החלו הכוללים לצאת לדרך.

במקום הוקמה שרשרת של כוללים, שמחליפים זה את זה במשמרות, ועוסקים בכל מקצועות התורה בלא הפסקה. בכל משמרת ממלא את בית המדרש כולל אחר, עם ראש כולל משלו וקבוצת לומדים משלו, עם מערך מסודר ונפרד של מבחנים, כשהחוט המקשר בין כל הכוללים זה המטרה והייעוד המשותף להם – למלא את כל שעות היממה בקול ענוג של לימוד התורה מתוך ריתחא דאורייתא. על כל הכוללים עומד כמנצח הרב מפוזנא, מי שמוביל את כל המהלך עוקב אחר התקדמותם של האברכים הגאונים, ודואג לכל פרט ופרט במסירות אין קץ.

מעניין לציין שבית המדרש גדול מספיק כדי להכיל גם שני כוללים יחד, וזאת כדי שתהיה חפיפה בין הכוללים, וכדי שהלימוד בכולל הבא יתחיל בפועל לפני סיום הלימוד של הכולל הקודם, כדי שלא יהיה רגע אחד פנוי בלי עסק התורה בבית המדרש חלילה וחס.

אחד מאשמורות הכוללים החשובים במסגרת זו של תורה 24 הינו הכולל "חושן משפט" שעומד בראשות ראש הכולל הגאון רבי אלימלך שווירץ, ובו מספר רב של דיינים וגאונים הבקיאים בכל רחבי ה'חושן משפט'.

בכולל זה נרשמה בימים האחרונים התפתחות חדשה שמתווה קו חדש וגבוה, ומעלה את הרף לשיא של כל הזמנים, במסגרת תוכנית 'קניין חושן משפט' - התוכנית שתעמיד מורי הוראה ודיינים בישראל.

התוכנית החדשה המכונה 'קנין חושן משפט – באר אברהם', על שם הרה"ח המפואר רבי אברהם צבי בן רבי ישראל הלוי מושקוביץ זצ"ל, אביו של פטרון הכולל הנגיד הרבני החסיד רבי ישראל הלוי מושקוביץ, מגדולי הנדיבים בלונדון, - הרב מפוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען, שידיו רב לו בפיתוח תוכניות לימוד מיוחדות במינן, ובעצה אחת עם ראש הכולל הגר"א שוירץ והוחלט לערוך תוכנית מבחנים כמו בלימוד הש"ס, עם מבחן שבועי, מבחן חודשי, מבחן מסכם אחת לרבעון ומבחן חצי שנתי, בו ייבחנו הדיינים וגאוני הכולל על כל מה שלמדו ב'חושן משפט' מתחילת התוכנית ועד לאותו יום, כך שכעבור שנים אחדות, כבר יכלול המבחן את כל ה'חושן משפט' מתחילתו ועד סופו, כשהמבחנים כולם נערכים על ידי הדיין הנודע הגאון רבי נפתלי נוסבוים.

לרגל חנוכת תוכנית המבחנים החדשה 'קנין חושן משפט באר אברהם', על שמו של רבי אברהם צבי מושקוביץ זצ"ל, הגיע בנו הנגיד רבי ישראל למעמד מיוחד שנערך בכולל, כדי לשמוח לכבודה של תורה, ולעודד את הגאונים לומדי הכולל להשקיע את כל כולם בעמל וביגיעת התורה, להרבות כבוד שמים ולהעמיד גדודים של דיינים שישפטו צדק בסייעתא דשמיא עוד רבות בשנים.

משמרת הלימוד השלישית היא של כולל ללימוד 'תלמוד ירושלמי', בראשותו של הגאון רבי אברהם יעקב רוזנבך, מרבני העיר ביתר, ומגאוני הכולל ש"ס איד'ן סניף ביתר אשר מנצח על המלאכה ומוביל את האברכים הגאונים בין נבכי הירושלמי ביד אומן, ובסייעתא דשמיא ניתן כבר עתה לראות את פרי העמל והידיעה עם אברכים רבים שכבר שולטים בתלמוד הירושלמי בבהירות נפלאה, וחידושים רבים כבר נתחדשו בבית המדרש ועלו עלי גיליון. באחרונה התחדשה בכולל זה גם תוכנית מבחנים ייחודית, והאברכים נבחנים על תלמודם ואף מקבלים מתן שכרה בצידה, מלגות נאות על כל מבחן ומבחן, כדי להוקיר ולהכיר טובה לעמלי התורה.

המשמרת החמישית מקבלת לידיה את לפיד האש העובר לפני המחנה בחצות הלילה, בראשותו של הגה"צ רבי אברהם אייזנבאך חתן בעל המתוק מדבש זצוק"ל - אז נאספים אל בית המדרש טובי תלמידי החכמים של ירושלים עיר הקודש, אשר מילאו כרסם בש"ס ובפוסקים, וכעת מקדישים את לילותיהם לעיסוק בתורת הנסתר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הם פותחים את הלימוד באמירת תיקון חצות בצוותא חדא, מקוננים על חורבן המקדש, ולאחר מכן פוצחים בלימוד של הזוהר הקדוש, ה'אידרא', 'עץ חיים' ושאר כתבי האר"י והרש"ש.

בימים האחרונים ערכו גאוני הכולל סיום על כל ה'אידרא רבא' וה'אידרא זוטא', בהשתתפותו של המקובל הגה"צ רבי אביש צינווירט, שנפעם אל מול ידיעותיהם הנרחבות של גאוני הכולל שליט"א, והאריך בהסברים על התיקונים הגדולים שנעשים בעולמות העליונים בכל מאמר של לימוד התורה בכלל, וביתר שאת וביתר עוז בלימוד של המשכימים לערוך תיקון חצות ולעורר את השחר מתוך דברי תורה.

במקביל הוקם כולל 'ערב שבת', לקבוצה נפרדת של אברכים ההוגים בתורה בערבי שבתות, בראשותו של הגאון רבי נחמן לוינזאן מגאוני הכולל ש"ס איד'ן בעיה"ק ירושלים, ובשלב זה עמל הרב מפוזנא על הקמת כוללים נוספים להשלמת הלימוד בכל שעות היום של יום שישי, בחורף ובקיץ, וכן להקמת כוללים שימלאו את בית המדרש בקול תורה גם בשבתות ובמוצאי שבתות, וכן במועדים ובחגי ישראל, כדי לקיים את הנחייתו של מרן שר התורה במלואה, שלא ייפסק קול התורה מבית המדרש בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

לאחר הקמת מערכי המבחנים ב'חושן משפט' וב'תלמוד ירושלמי', אמר מייסד הכוללים הרב מפוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען בהתרגשות גדולה: "החזון שאת אבן פינתו הנחנו בהשתתפות ועל פי הנחיית מרן שר התורה זצ"ל, קורם עור וגידים והופך למציאות מול עינינו. כבר היום ממלא קול התורה את בית המדרש 24 שעות ביממה, ואני תקווה שבקרוב מאוד נזכה לראותו מלא בלומדים בכל ימות השנה, ללא יוצא מן הכלל".