אאא

הברכה שהתקיימה: "השם יעזור, שאתה תבחר ראש העיר ברוב מוחץ, ותזכה להנהיג את העיר בדרך התורה והמצוות". 

במילים אלו, בירך מרן האדמו"ר ממישקולץ  – מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, לפני חצי שנה, את ראש העיר הנבחר של פתח תקווה רמי גרינברג.

היה זה בעת מפגן הכוח האדיר של חסידות מישקולץ, בשמחת בית השואבה הגדולה בישראל, שהתקיימה באצטדיון המושבה בפתח תקווה - האצטדיון הגדול והמפואר בארץ, בהשתתפות רבבות בני אדם, חסידים ואנשי מעשה, בראשות אביהם ואוהבן של ישראל, האדמו"ר ממישקולץ .

רבבות האנשים שעמדו אז מסביב על הטורבינות הענקיים רבי העוצמה, חשבו לרגע, שדבר זה נראה לא כל כך פשוט באותה עת. אך השבוע כשרמי גרינברג נבחר ברוב מוחץ לראשות העיר, דבר שאין לו אח ורע בתולדות העיר פתח תקווה, התברר שכוח הנהגתו ופסיקתו של האדמו"ר ממישקולץ, היא חזקה ואיתנה ובלתי ניתנת לערעור. 

האדמו"ר הוסיף אז ואמר: "באצטדיון זה, בו צועקים גול אחד, אנו צועקים כעת ה' אחד"!

רמי גרינברג, אמר אז בנאומו: "המנהיג הרוחני הקדוש של העיר – האדמו"ר ממישקולץ, הוא אור לעינינו, ועל פיו יישק כל דבר. גאוות העיר פתח תקווה שהאדמו"ר ממישקולץ שוכן בתוכה". 

את כוח ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ, אפשר גם לראות מידי ערב בעת קבלת הקהל הקבועה אצל האדמו"ר, כשהמונים מכל רחבי הארץ באים לקבל את ברכותיו ועצותיו. בין הבאים לאדמו"ר אפשר לראות מחד גיסא רבנים, גדולי תורה, בחורי ישיבות, שמגיעים לקבל ממנו הדרכה תורנית ורוחנית ולהתפלפל עמו בלימוד. ומאידך גיסא, שועי עולם, שרים, חברי כנסת, ועמך בית ישראל, שאינם עושים צעד בחייהם בלי לקבל את ברכתו ועצתו של האדמו"ר.

האדמו"ר ממישקולץ, פועל ישועות שרבים נהנים ממנו עצה ותושייה ונושעים מברכותיו בכוח התורה שבו, המקרב המונים לאביהם שבשמים. שיעוריו ודברי תורתו שזורים בגאונות לצד למדנות מעמיקה, תורותיו וסדרת ספריו "אור שלום" על הש"ס, התורה, וההלכה, הפכו לנכסי צאן ברזל בעולם התורה והישיבות.

אסף מגידו
האדמור ממישקולץ מברך את ראש העיר במעמד
האדמור ממישקולץ מברך את ראש העיר במעמד (באדיבות המצלם)
קהל הרבבות במעמד
קהל הרבבות במעמד