אאא

כמידי שנה בשנה התפלל זקן ראב"ד ירושלים וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ישיבתו הגדולה בבית שמש, ואף שימש כשליח ציבור בתפילות כל נדרי ומעריב, בליל יום כיפור - ונעילה בנעילת היום הקדוש.

במהלך יום הכיפורים, נשא ראש הישיבה דברי חיזוק והתעוררות לפני תלמידיו, פעמיים במהלך היום הקדוש, בראשונה עם כניסת היום לאחר כל נדרי ולפני מעריב, ופעם נוספת לפני תפילת נעילה אז נשא דברי חיזוק כשקולו נשנק מבכי. 

לשמחת תלמידי הישיבה ולהפתעתם, בקריאת התורה לאחר שעלה לתורה לעליית "שלישי" פתח רה"י בברכת "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב", לרגל החלמתו מדלקת מסוכנת.

 בהדלקת הנרות

כזכור לפני כשלושה שבועות התאשפז הראב"ד בבית החולים הדסה בירושלים בעקבות סיבוכי דלקת חריפה, ובעולם היהודי בארץ ובחו"ל העתירו בתפילות לרפואתו.

כיום - שלש שבועות אחרי, לאחר שהחלים לגמרי מהדלקת והשלכותיה, בעצם יום הכיפורים בירך הראב"ד ברכת "הגומל" בהיכל הישיבה, לקול המוני תלמידיו שהשיבו בשמחה ובקול רם "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה".

 בתפילת נעילה

צפו במראות החג אצל זקן הפוסקים, מכל נדרי עד נעילה והבדלה