אאא

חשיפת 'כיכר השבת': בצל ההתעוררות הציבורית בשבועות האחרונים על כל הנושא של הגנה על הילדים מפני פגיעות והשיח כיצד אמורים לטפל בפוגעים, 'כיכר השבת' חושף סרטון וידאו, מלפני כעשרים שנה, ובו פסק של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בנושא.

בסרטון, נשאל מרן הגר"ח קנייבסקי, על-ידי השואלים: "יש לי לצערי בן דוד באמריקה שמישהו פגע בילדים שלו. מה עליו לעשות? הוא רוצה לברר את העניין, והוא שואל האם הוא יכול לערב את המשטרה?".

הגר"ח קנייבסקי מבקש לחדד: "מה השאלה?".

והשואלים מסבירים: "מישהו פגע בילד בן 11, והוא שואל האם מותר לו לפנות למשטרה ולהתלונן שיש כאן 'מנוול'?".

הגר"ח קנייבסקי מכריע בנחרצות: "מסתמא מותר לו כדי להציל אחרים. כדי להציל אחרים זה אפשרי".

השואל, מוסיף ותוהה: "הוא לא צריך ללכת לפני כן לבית הדין?".

והגר"ח קנייבסקי משיב: "מסתבר. הסברא היא שמותר להציל אחרים".

דבריו הנחרצים של הגר"ח, שנאמרו, כאמור, כבר לפני שנים רבות, מעידים כי גדולי ישראל לא נוקטים בסלחנות כלפי הפוגעים, והיעד בטיפול בהם הוא להציל אחרים מידם, למנוע פגיעות נוספות - ולשם כך, אם צריך, גם תלונה במשטרה מותרת.