אאא

ארגון כושרות מפרסם הבוקר רשימה של ויסקי ו-וודקה כשרים למהדרין, והצרכנים יהיו יכולים לדעת כיצד לרכוש את המוצרים שמוגדרים מהדרין, גם אם אין להם חותמת "מהדרין". בכושרות מדגישים כי מדובר על רשימה של המשקאות הנפוצים.

לדברי ארגון כושרות "הוודקה מיוצרת מאלכוהול המופק מתפוחי אדמה או דגנים. על אף שחומרי הגלם הבסיסיים של הוודקה כשרים - אין לשתות וודקה בלא הכשר, משום שיש בה חשש לאיסור "חדש", או לתוספת של מי גבינה (גבינת גויים), כמו כן החוק הישראלי אינו אוסר להוסיף לוודקה חומרים שונים שכשרותם מוטלת בספק".

בנוסף, הם מסבירים כי הכשרות של הוויסקי מורכבת משני פרמטרים: כשרות הליך הייצור וכשרות חומרי הגלם.
הליך הייצור: יצרני הוויסקי טוענים שיישונו של הוויסקי בחביות ששימשו בעבר ליין – נותן לו 'ארומה' של יין ומשביח את טעמו. במקרה זה גם כאשר מרכיבי הוויסקי כשרים, ישנו חשש בכשרותו, שכן היין הספוג בחביות אסור כ'יין נסך'. יש שהקילו לשתות גם וויסקי המיושן בחביות יין, משום שלדעתם טעמו של היין בטל. בהיתר זה תמכו בעל ה'מנחת יצחק' והרב משה פיינשטיין, אך כתבו שנכון שירא שמים ימנע משתיתו.

מרכיבי הוויסקי: הוויסקי מיוצר מדגנים וקטניות, ומרכיביו אינם בעייתיים. אולם לעיתים מוסיפים בו חומרי עזר שונים ללא סימון מפורש על גבי הבקבוק.