אאא

מסכת יבמות, דף ס"ז - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ס"ז - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ס"ז - השיעור באנגלית: