אאא

מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעות החוק להתפזרות הכנסת העשרים וארבע, הצעת החוק עברה בתמיכת 53 חברי כנסת ללא מתנגדים וללא נמנעים. החוק מבקש לקבוע שהכנסת העשרים וארבע תפוזר לפני גמר כהונתה.

בדברי ההסבר להצעה של ח"כ יריב לוין נכתב: "מאחר ואין ביכולתה של ממשלת ישראל להנהיג את מדינת ישראל, מוצע לפזר את הכנסת העשרים וארבע ולהכריז על קיום בחירות לכנסת העשרים וחמש".

יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ ניר אורבך, אמר במליאה: "ההצעה היא מיזוג של 10 הצעות חוק מהקואליציה והאופוזיציה. באופן חריג הוחלט על שני תאריכים ובהמשך יקבע מועד הבחירות".

ח"כ בצלאל סמוטריץ׳: "אפשר עוד לעצור את הבחירות עד יום רביעי בחצות. אם תגזרו עלינו ללכת לבחירות האלה הן יהיו שחר של יום חדש".

החוק צפוי לעבור בקריאה שניה ושלישית עד ליום רביעי, אז ייכנס יאיר לפיד תפקיד ראש הממשלה במקומו של נפתלי בנט.

מועד הבחירות טרם הוסכם סופית אך התאריך יהיה  ל' תשרי או ז' בחשוון. ביהדות התורה ובציונות הדתית מתעקשים שהבחירות יתקיימו לפני תחילת 'זמן חורף', דהיינו בל' אלול.